Дитячо-юнацький центр художньої та технічної творчості Кіровського району міста Дніпропетровська

 

Діяльність закладу

Аналіз роботи  КПНЗ «ДЮЦХТТ» ДМР за 2017 рік

 

     Комунальний позашкільний навчальний заклад «Дитячо – юнацький центр художньої  та технічної творчості» Дніпровської міської ради   -  центр позашкільної роботи  з талановитою учнівською молоддю. Це комплексний, багатопрофільний позашкільний навчальний заклад, який проводить освітню, інформаційно-методичну, організаційно-масову роботу.

     В сучасних умовах відродження нації  виховання в української юні національної свідомості і самосвідомості є першочерговою необхідністю.  Тому головним орієнтиром в роботі  позашкільного навчального закладу  була  і є дитина, як найвища цінність суспільства. Період позашкільного виховання можливо розглядати як стартовий майданчик професійного самовдосконалення.

     Основними завданнями КПНЗ «ДЮЦ ХТТ» ДМР були: організація змістовного дозвілля вихованців, пошук нових форм роботи; оновлення змісту і освітньо - методичного забезпечення ПНЗ; задоволення освітньо - культурних потреб вихованців; створення умов для забезпечення практичної професійної підготовки; збереження мережі гуртків, зміцнення їх статусу; залучення вихованців до активної діяльності  у вивченні вітчизняної і світової культури та мистецтва, виховання у гуртківців патріотизму, любові до України, поваги до народних традицій, почуття власної гідності та оволодіння практичними уміннями і навичками.

     Позашкільною освітою було охоплено понад 1000 вихованців. Понад 8000 учнів брали участь протягом року у конкурсах, фестивалях, змаганнях, виставках та концертах. Позитивним моментом було  збереження  мережі гуртків за різними напрямами. З’явився новий напрям у художньому відділі – гурток бального танцю.

      Аналізуючи роботу закладу у 2017 році  слід відзначити, що педколектив працював згідно плану роботи і основні задачі, поставлені перед закладом, були виконані. В своїй роботі педагоги керувалися Законом України "Про позашкільну освіту", Указом Президента України "Про схвалення Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року", Концепцією національно-патріотичного виховання молоді та іншими державними документами. Діяльність закладу була організована згідно Положення "Про позашкільний заклад", Статуту закладу, Правил внутрішнього розпорядку КПНЗ «ДЮЦ ХТТ» ДМР.

     Педагогічний колектив працював  над темою «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства».

Станом на 01.01.2018р. працює 85 груп:

Туристсько-краєзнавчий -  2 гуртки (5 груп)   -  53 вихованців;

Художньо-естетичний  – 26 гуртків  (69 груп)   -   959 вихованців;

Науково - технічний   – 4 гуртки   (9 груп)    -   115 вихованців;

Військово-патріотичний – 1 гурток  (2 групи)   - 30 вихованців.

Всього гуртковою роботою  охоплено 1157 дитина віком від 5 до 18 років.

Протягом трьох років цифри, стосовно кількості груп та кількості вихованців,  практично є стабільними.

     Динаміка чисельності вихованців щодо відвідування ними гуртків різних напрямів свідчить, що  найбільший інтерес залишається до художньо-естетичного напряму.

     Аналізуючи віковий склад вихованців закладу (діти молодшого шкільного віку – 64%, середнього шкільного віку – 29%, старшого – 7%). Слід відмітити, що залишається достатньою кількість учнів молодшого шкільного віку. Це свідчить про належний рівень популярності позашкільного закладу в районі серед батьків, які приводять на навчання учнів початкової ланки та достатню різноманітність напрямків творчої діяльності  для учнів молодшого та середнього шкільного віку.

    Навчально-виховний процес у керівників гуртків був ретельно спланований і чітко організований. Заняття гуртків проводилися згідно робочих навчальних програм. Програми  виконуються в повному обсязі і вихованці одержують додаткові знання та  практичні вміння.

     Для створення сприятливого психологічного клімату серед учасників освітнього  процесу у закладі проводяться спільні  для усіх гуртків загальні заходи; використовуються заохочення дітей та дорослих – дипломами, грамотами та подяками.

     Гурткова робота  організована на базі ДЮЦ, у приміщеннях загальноосвітніх навчальних закладів, дошкільних навчальних закладів, що дає можливість охопити позашкільною освітою більшу кількість неповнолітніх, набуває більш зручний характер особливо для учнів віддалених навчальних закладів. Освітній процес у КПНЗ «ДЮЦ ХТТ» ДМР протягом року здійснювався диференційовано ( відповідно до віку, індивідуальних можливостей, інтересів, здібностей, нахилів, стану здоров'я вихованців з використанням різних організаційних форм роботи: заняття, індивідуальні заняття, конкурси, вікторини, екскурсії, виступи, виставки, репетиційні збори тощо.

     У канікулярні та святкові дні ДЮЦ працював за окремими планами. В цей період з вихованцями гуртків та колективів окрім занять проводилась організаційно - масова робота: ігрові програми, змагання, екскурсії тощо.

     Робота проводиться  за  такими  профілями: науково - технічним, художньо –естетичним, туристсько-краєзнавчим, військово-патріотичним.

     Значна увага приділяється соціальному захисту дітей, створенню умов для їх адаптації та реабілітації, забезпеченню матеріальної підтримки дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків, дітей-інвалідів, дітей з малозабезпечених сімей. З цією метою  у ДЮЦ проводиться  гурткова робота з дітьми цієї категорії. Вихованці ДЮЦ та школярі району відвідували мешканців обласного Будинку інвалідів (проводились  благодійні акції з нагоди Декади інвалідів та Дня захисту дітей, ігрові та концертні програми, дитячі  творчі  майстерні).  У ДЮЦ ХТТ ведеться облік дітей пільгових та інших соціальних категорій.

     Освітній процес в КПНЗ «ДЮЦ ХТТ» ДМР забезпечували 35  педагогів (два педагога знаходяться у декретній відпустці по догляду за дитиною до 3-р років). Освітній  рівень педагогів ДЮЦ достатньо високий: 26 педагогів мають вищу  освіту. Серед педагогів закладу - 4 відмінника освіти України, 10  педагогів  мають звання «Керівник гуртка – методист», 1 -  методист  вищої категорії. Три колективи мають  звання «Зразковий художній колектив»:  циркова студія «Оба-на» (керівник Чепа Яніна Річардівна), гурток вишивки стрічками «Казкова дивина» (керівник Неклеса Тетяна Василівна), гурток  «В’язання» (керівник Харченко Катерина Олексіївна).

     Протягом року адміністрацією закладу здійснювався контроль за якістю організації освітнього процесу в гуртках та колективах з метою його вдосконалення. Проводились відвідування занять з метою надання адресної методичної допомоги. Виявлені у ході перевірки проблемні питання обговорювались в індивідуальних бесідах та надавалися рекомендації щодо усунення ускладнень в роботі педагогів.

     В рамках внутрішнього контролю на рівні директора, заступника директора, методистів було здійснено перевірку стану організації освітнього процесу  у гуртках різних напрямів роботи. За результатами перевірки встановлено, що керівники гуртків обізнані зі структурою та вимогами навчальної програми, під час занять охоплюються всі аспекти освітнього процесу: мотивацію, актуалізацію  опорних знань, засвоєння матеріалу, творче застосування на практиці, узагальнення  у процесі навчання. Під час занять створюється  атмосфера зацікавленості вихованців; у дітей формуються теоретичні та практичні навички.

Педагоги добирають такі форми і методи навчальної діяльності, що дають змогу сформувати у вихованців пізнавальну потребу. Викладання матеріалу є доступним, практично спрямованим. Надані рекомендації щодо більш інноваційних та інтерактивних форм навчання. Деякі педагоги недостатньо приділяють увагу  організаційному та підсумковому етапам на заняттях, логічному переходу від одного виду діяльності до іншого. Є розуміння необхідності одного з методів у вихованні та розвитку дитини – методу стимулювання. Участь та перемога у конкурсах, виставках, змаганнях – результат  відвідування дітьми гуртків позашкільного закладу.

     Метою національно-патріотичного виховання є сприяння відродження у молодого покоління почуття патріотизму, формування особистості на засадах духовності, моральності, толерантності, забезпечення створення умов для інтелектуального, культурного та фізичного розвитку, реалізації науково-технічного та творчого потенціалу молодих громадян, а також сприяння ефективній діяльності центрів патріотичного виховання молоді.

     У вихованні українського патріотизму, опрацюванні наукових методик цього процесу велика роль належить українознавству, до якого сміливо можна віднести такі види традиційної народної творчості як петриківський розпис, бісероплетіння, в’язання, петриківська народна вишивка, соломоплетіння. В гуртках  Дитячо-юнацького центру «В’язання», «Бісероплетіння», «Петриківські візерунки», «Казкова дивина», «Природа і творчість» вихованці мають можливість не тільки опанувати технічні методи рукоділля, а й дізнатись багато цікавого з історії нашого народу, його традицій, звичаїв, обрядів.

     Відроджуючи давні традиції, вихованці гуртка «Казкова дивина» (керівник Неклеса Т.В.) вишивають стрічками панно на яких оживають маки, троянди, фіалки, пшеничні колоски і неодмінно символи нашої України: верба, калина, барвінок, а також створюють сюжетні картини з українським побутом та пейзажами.

     Гуртківці навчаються нових технік, відроджують забуті, знайомляться з творчістю народних майстрів. На цих унікальних заняттях розкривається дитяча душа, її ставлення до навколишнього світу в цілому.

     Вихованці гуртка «Петриківські візерунки» (керівник Котельчук С.М.) оволодівають технікою петриківського розпису та народної вишивки, створюючи унікальні композиції на українську тематику, це панно «Український віночок», «Рідний край - як рай», «Пташина заспівала», «Квіткова Україна» тощо.

      Вихованцям гуртка «Природа і творчість» (керівник Шевченко О.Г.) подобається працювати над темами «Українське життя, свята та обряди». Вони розробляють свої композиції за мотивами різних сюжетів з народних казок та фольклору і плетуть з соломи цікаві композиції: «Впертий бичок», «Баба Палажка та баба Параска», «На Івана, на Купала», «Куманець», «Капелюх», «Віночки».

    В наш час різні види народного ремесла почали своє відродження. Особливою увагою користується технологія створення ляльок - мотанок та їх різновидів за призначенням, адже ляльки - обереги мають дуже велике значення в житті людини. Вихованки гуртка «Казкова дивина» створили оберегових ляльок - ведучок, подорожниць, нерозлучників, берегинь, стилізованих українських ляльок в національних костюмах. Журі міських та обласних виставок завжди високо оцінюють виготовлені дитячими руками вироби. Адже ці роботи викликають лише позитивні емоції та яскраві враження.

     В гуртку «В’язання» (керівник Харченко К.О.) дівчатка навчаються в’язати корисні у побуті речі: шарфи, шкарпетки, рукавички, комірці, серветки, доріжки, скатертини – все те, чим завжди прикрашали свої помешкання наші предки.

     У гуртку «Бісероплетіння» (керівник Здор Л.П.) навчають вихованців плести традиційні українські прикраси – ґердани та силянки. Кожна дитина сама розробляє візерунок прикраси згідно загальноприйнятим канонам та додаючи свій власний погляд та смак.

     З метою патріотичного виховання дітей та учнівської молоді упродовж  2017 року було проведено тематичні інформаційно-просвітницькі та урочисті заходи з нагоди відзначення календарних пам’ятних дат  із залученням представників патріотичних організацій, волонтерів, ветеранів війни, учасників антитерористичної операції, культурних та державних діячів:

Ø  Дня Соборності та Свободи України;

Ø  Дня Конституції, Дня Незалежності України;

Ø  відзначення  річниці завершення Другої світової війни, Дня міста;

Ø  відзначення Дня захисника України, Дня українського козацтва тощо…